Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes og består af følgende:

rastedforsamlingshus@gmail.com – mobil 51863770

Formand
Carsten Bay

Medlem
Kurt Torndahl

Medlem
Anni Torndahl

Medlem
Kristina Olsen

Medlem
Louise Larsen

Udlejning
Anni Torndahl