Prisen for leje af huset ekskl. rengøring pr. døgn er:

Korttidsleje 6 timer                                         kr. 800,-

Depositum / Rengøring                                 kr. 1.100,- *

MEDLEM:

Leje                                                                            kr. 1.550,-/døgn – Ekstra døgn 700,-

Weekendleje                                                        kr. 3.700,-

Depositum / Rengøring                                 kr. 1.600,- *

IKKE MEDLEM:

Leje                                                                             kr. 1.850,-/døgn,- Ekstra døgn 700,-

Weekendleje                                                         kr. 4.000,-

Depositum / Rengøring                                  kr. 1.600,- *

 

*1.000,-  Fås retur ved endt tilfredsstillende oprydning. Se særskilt skrivelse HER!

Medlemsskab koster 300,-/årligt (Passivt medlem 150,-) betales til mobilepay 69307

1-døgns leje er fra kl. 09.00 til næste dag kl. 07.00, såfremt andet ikke er aftalt. Weekendleje er fra fredag til søndag kl. 15. Nøglen udleveres her torsdag eftermiddag. Ekstra dag(e) kan lejes til kr. 600,00. Depositum afleveres ved modtagelse af nøgle.

Der kan bestilles flagallé:

Lille flagallé står omkring huset:               kr. 400,00
Stor flagallé er flag gennem hele byen:   kr. 700,00.

Gyldighed og omfang.

Lejemålet er kun gyldigt, ved personlig underskrift af person over 25 år, ved lejemålets indgåelse. Lejebeløbet refunderes ikke ved aflysning uden forudgående aftale, dog mindst 3 måneder før lejedato.

Lejebeløbet er inklusiv el, varme, borde, stole, fuldt moderne køkken inkl. gas, varmt vand, i øvrigt alt tilbehør, porcelæn og bestik til ca. 100 personer.

Der stilles ligeledes viskestykker, håndklæder og toiletartikler til rådighed. Denne ordning frafalder ved udgangen af sommer 2019. Herefter skal man selv medbringe til eget forbrug.

Lejers oprydning og rengøring

Huset SKAL afleveres i ryddet stand som ved modtagelsen, jfr. udleveret skrivelse ved modtagelse af nøgle.

Lejers øvrige ansvar.

Det er lejers fulde ansvar at såvel hus, som inventar, afleveres i samme stand som ved modtagelsen, dette gælder også alle udendørs faciliteter.

Fejl og mangler som ikke er påtalt ved modtagelsen, vil blive udbedret for lejers regning, hvilket også gælder manglende oprydning.

Der må under ingen omstændigheder ændres ved elektriske installationerne, ligesom der ikke må fastgøres ting på vægge med tape, søm eller lignende.

Vi gør opmærksom på, at værdier af enhver art som opbevares i huset, sker for lejers egen regning, da vi ikke kan forsikre herfor.