Kunne du tænke dig at indgå i en bestyrelse og deltage i frivilligt lokalt arbejde, er her chancen.

Vi mangler to kandidater til bestyrelsen for Råsted Forsamlingshus til næste generalforsamling i starten af 2020.

Jobbet er som du sikkert har gættet, ganske ulønnet. Men de glæder, der følger med i at arbejde for fællesskabet i byen, opvejer langt den manglende økonomiske gevinst herved. Her er også en god chance for at komme til at lære dine naboer bedre at kende og andre med tilhørsforhold til byen. Du kommer til at arbejde tæt med Annie, Kurt og Carsten, som er super søde personer, der har mange års erfaring med netop dette arbejde.

Vi lægger det lidt op som en humoristisk jobannonce, men faktisk er der en grad af alvor i det. Vi mangler nye og flere kræfter til at løfte planlægning og udførelse af lokale arrangementer i byen. Et forsamlingshus driver ikke sig selv, og selv ”Tordenskjolds soldater” kan bruge lidt hjælp en gang imellem.

Hvis dette lyder interessant for dig, og du kunne tænke dig at arbejde for et aktivt foreningsliv i vores lille by, kan du allerede nu kontakte Carsten på 22900763, eller skrive til rastedforsamlingshus@gmail.com